top of page

JOHN A. SCHUG
PÁTER PIO

Vydalo Vydavateľstvo Minor v roku 2022. Vydanie deviate. Preložil Igor Navrátil.

Jazyková redaktorka Daniela Baničová.

Maľba, dizajn a sadzba © Ladislav Tkáčik

Papiere: Munken a Quarro Casas

Tlač a väzba: FINIDR, Český Těšín

ISBN 978-80-969796-1-5

 

Po sedemročnom dôkladnom skúmaní historických prameňov autor, John A. Schug, kapucín z Oklahomy v USA, ponúka miestami až neuveriteľný životný príbeh pátra Pia (1887 – 1968), kapucínskeho kňaza z Pietrelciny, ktorý svoj život prežil v malom horskom mestečku San Giovanni Rotondo v južnom Taliansku a ktorého pápež Ján Pavol II. zaradil 16. júna 2002 do zoznamu svätých.

 

bottom of page