top of page

LADISLAV TKÁČIK

ŠEBASTIÁN PETER JAĎUĎ. PRÍBEH JEDNÉHO KAPUCÍNSKEHO ŽIVOTA

Vydávajú Kapucíni na Slovensku v roku 2018

Dizajn a sadzba © Ladislav Tkáčik

Písma: Nassim (by Rosetta)

Papier: Munken Print Cream

Formát: 20 x 16 cm; väzba V2

Počet strán: 48

ISBN 978-80-89888-06-1

Vychádza pri príležitosti 20. výročia úmrtia Šebastiána Petra Jaďuďa (1923 – 1998), prvého provinciálneho ministra Slovenskej provincie rádu menších bratov kapucínov Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky. A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj. (Jk 3, 17 – 18)

 

 

bottom of page