top of page

ČO SO SPOMIENKAMI NAŠIMI?

Vydalo Vydavateľstvo G-Ateliér v roku 2015

Sadzba a dizajn © Ladislav Tkáčik

Fotografia na obálke: fragment praskliny kamenného bloku v Pamätníku holokaustu v Berlíne od Petra Eisemanna a Richarda Serra

Papier: Olin Recycled

Písmo: Sirba Greek

Formát: 19 x 17,5 cm

Tlač: Kasico, Bratislava

ISBN 978-80-971153-9-5

Nepredajné!

 

 

Diela spravodlivých, to sú semená, ktoré niekedy ležia dlho a nehybne v pôde dejín, ale keď tieto semená dostanú teplo a vlahu, vsiaknu do seba nové, zdravé šťavy, čerstvé sily a začnú klíčiť, rásť, kvitnúť a prinášať plody. To, čo bolo zasiate násilím a klamstvom, zhnije, zvädne a zmizne bez stopy. — Talmud

 

bottom of page