top of page

ROČENKA

STUDIA CAPUCCINORUM BOZINIENSIA

Ročenka pre františkánske štúdia, historické a humanitné vedy, ktorú od roku 2014 vydávajú Kapucíni na Slovensku. Posledné 5 číslo vyšlo s menším oneskorením vo februári 2020. Štandardne je ročenka publikovaná v decembri.

 

Sadzba a dizajn © Ladislav Tkáčik

Papier: Munken Print Cream

Obálka: Munken Arctic

Písmo: Sirba Greek

Formát: A5

ISSN 2585-8025

Obálku posledného čísla ročenky tvorí reprodukcia obrazu Louisa Patru "Scenéria" (1895/1905), ktorý doprevádza citát Martina Heideggera z jeho diela Feldweg-Gespräche (1944/45):

Mudrc: Krajina uzoberá, akoby sa nič nedialo, čokoľvek ku čomukoľvek a všetko k sebe navzájom, uzoberá v zotrvávaní spočívajúce v sebe samom. Odolávanie je uzoberajúce sa pohrúženie do šíreho spočívania v poodstúpení.

Učenec: A samotná krajina je potom zároveň rozľahlosťou aj poodstúpením. Zdržiava v šírke spočívania. Šíri v poodstúpení toho, čo je odpútane obrátené do seba. Preto môžeme... namiesto obvyklého slova „krajina“ hovoriť rozľahlosť (šírava).

Mudrc: Rozľahlosť je uzoberajúcou šírkou, ktorá sa – všetko uzoberajúc – otvára, takže sa v nej drží otvorenosť a je náchylná ponechávať všetko tak, aby to spelo k svojmu spočinutiu.

Vlastné stránky ročenky

bottom of page