top of page

ERIKA JURÍKOVÁ -

LADISLAV TKÁČIK (EDS.)

STUDIA DOCTORALIA

Vydáva Filozofická fakulta TU od roku 2011

Sadzba a dizajn © Ladislav Tkáčik

Papier: Munken Print Cream

Písma: Helvetica a Minion

Formát: 21 x 14,8 cm

Tlač: Towarzystwo Słowaków w Polsce

ISSN 2299-9027

 

 

Zborník Studia doctoralia Tyrnaviensia vzniká ako výstup z doktorandského dňa Filozofickej fakulty TU. Tradícia doktorandských dní, ktorá má na svetových univerzitách svoje pevné miesto a má potenciál vyvolať plodnú diskusiu, v mnohých prípadoch poukazuje na interdisciplinaritu a metodologické prieniky skúmaných tém, a v neposlednom rade poskytuje príležitosť k nadviazaniu osobných kontaktov. — Takto otvorené stretnutie študentov doktorandského štúdia obvykle zahľadených cez priezor vlastnej metodológie do rozľahlých priestorov vlastného odboru, poskytuje osobitnú možnosť pre zvýraznenie samotného pohybu myslenia a toho, čo ukazujú práve humanitné vedy: rozumieme vtedy, ak sa zároveň usilujeme porozumieť aj samotnému rozumeniu. Rozumenie je spojené s neporozumením, s nerozumením inému, hovorenému inak a iným.

bottom of page