top of page

EDÍCIA

STUDIA MINORA

Vydáva Filozofická fakulta TU od roku 2010

Sadzba a dizajn © Ladislav Tkáčik

Papier: Munken Print Cream

Písma: Minion Pro

Formát: 13 x 20 cm

Tlač: Towarzystwo Słowaków w Polsce

 

 

V edícii Studia minora vydáva Filozofická fakulta TU poväčšinou texty mimoriadne kvalitných obhájených dizertačných prác. Ku koncu roku 2015 bolo v edícii vydaných 30 titulov.

 

 

 

 

 

bottom of page