top of page

AUGUSTINE THOMPSON
FRANTIŠEK Z ASSISI. NOVÝ KRITICKÝ ŽIVOTOPIS

Z anglického originálu "Francis of Assisi. New Biography", vydaného Cornell University Press v roku 2012, preložili Ladislav Tkáčik a Pavel Prihatný.

Vydalo Vydavateľstvo Minor v roku 2022

a vytlačil FINIDR, Český Těšín.

Dizajn a sadzba © Ladislav Tkáčik

Papier: Munken Premium Cream 1.5 90g/m2

Poťahový papier obálky: Quarocassas Geltex 130 Línea

Formát: 150 x 200 mm, väzba V8a

Počet strán: 344

ISBN 978-80-89888-25-2

bottom of page