top of page

JÁN LETZ / LADISLAV TKÁČIK

DVE OHNISKÁ SILOČIAR ŽIVOTA

Vydala Filozofická fakulta TU v roku 2016

Sadzba, akvarel a dizajn © Ladislav Tkáčik

Poťahový papier obálky: Geltex 130 Línea Blanco Nieve

Papier: Munken Print Cream

Písmo: FF Dora

Formát: 14 x 18 cm

Tlač: Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków

 

 

"Kvôli operatívnosti sme zvolili formu dopisovania si. Formuloval som otázku a odpoveď viedla k položeniu ďalšej. Virtuálny rozhovor sa však aj vďaka zvolenej forme rozrástol tak, že už v začiatkoch sme opustili možnosť jeho časopiseckého publikovania. Dúfam však, že aj napriek istej sterilnosti, ktorá je často daňou za možnosť precíznejšieho písomného formulovania, si takto zachytený rozhovor uchováva črty osobného zaujatia, výrazu a vášne, ktoré naopak, v akademickom písaní možno vidieť len vzácne. Snáď sa nám do istej miery podarilo zachytiť pohyb myslenia, siločiary a ohniská skúseností, ktoré nie sú dnes docenené a súčasníkom tak často unikajú!" — Ladislav Tkáčik

bottom of page