top of page

ERIKA JURÍKOVÁ (ED.)

TYRNAVIA ERUDITA / VZDELANÁ TRNAVA

I./II. DIEL

Vydalo Mesto Trnava v spolupráci s Katedrou klasických jazykov Filozofickej fakulty TU v Trnave v roku 2017 a v roku 2019

Fotografie, sadzba a dizajn © Ladislav Tkáčik

Papier: Arctic Volume White 115g

Obálka: Geltex 115 CN

Písmo: Greta Text

Formát: 20,5 x 25 cm

Rozsah: 144 / 138 s

Tlač a väzba: Kasico, Bratislava

ISBN 978-80-972875-8-0

ISBN 978-80-580-1169-9

 

 

Publikácie Tyrnavia Erudita – Vzdelaná Trnava vnikli ako spoločný projekt mesta Trnavy a Katedry klasických jazykov Trnavskej univerzity. Snahou autorov bolo priblížiť dnešnému čitateľovi životné osudy a tvorbu barokových spisovateľov, ktorí boli v 17. a 18. storočí rôznym spôsobom spätí s prostredím historickej Trnavskej univerzity. Zároveň kniha sprístupňuje v slovenskom preklade ukážky z ich diel pôvodne napísaných v latinčine, v niekdajšom jazyku učencov a univerzitného vzdelávania. Poskytuje tak možnosť ponoriť sa do myšlienkového sveta barokového človeka, pochopiť ho a prostredníctvom neho chápať aj vlastnú kultúrnu identitu. Úzka prepojenosť barokových autorov s trnavským prostredím navyše umožňuje dozvedieť sa niečo bližšie o trnavskej histórii a kultúrnych dejinách mesta, ktoré bolo v 18. storočí centrom univerzitného vzdelávania u nás.

bottom of page