top of page

ANTON VYDRA

GASTON BACHELARD

A FILOZOFIA POHĽADU

Vydala Filozofická fakulta TU v roku 2013

Sadzba a dizajn © Ladislav Tkáčik

Papier: Munken Print Cream

Písmo: Athelas

Formát: 21 x 14 cm

Tlač: Towarzystwo Słowaków w Polsce

 

 

"Priveľmi sme si zvykli – ako to Bachelard často prízvukuje – všímať si tvary a farby, malebnosť obrazu, to, čo rýchlo vábi našu pozornosť a čo nás odvádza od náročnejších alebo aspoň aktívnejších výkonov, akými sú abstraktné uvažovanie a imaginatívne snenie. No práve prísne vedecké uvažovanie a dobre vykonané snenia nás môžu učiť dívať sa tak, aby nás priveľmi nezvádzala forma videného, aby svet nebol len jednoduchým súborom okolitých predmetov." — Anton Vydra

bottom of page