top of page

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Úvod do filozofie I. (propedeutika a filozofická hermeneutika), 2010 – 2019
Filozofia kultúry, 2008 – 2019
Filozofia II., 2010 – 2019
Aristoteles: Etika Nikomachova (textový seminár), 2004 – 2008
Dejiny etiky V. (súčasné etické teórie), 2007 – 2008
Dejiny filozofie III. (stredovek), 2010 – 2019
Emmanuel Lévinas a súčasná židovská filozofia, 2005 – 2008
Emmanuel Lévinas: Totalita a nekonečno (textový seminár), 2005 – 2007, 2009 – 2012, 2019
Filozofická etika, 2004  – 2007
Politická filozofia a etika, 2007 – 2009
Sociálna etika, 2004 – 2005
Textový seminár z dejín stredovekej filozofie, 2010 – 2011
Úvod do etiky, 2004 –  2007
Úvod do fenomenológie, 2006 – 2010
Úvod do hermeneutiky, 2006 – 2010
Základy filozofie, 2010 – 2014

Základy filozofie (seminár), 2019 –

Estetika (seminár), 2019 –

 

 

bottom of page