top of page

Doc. Mgr. Ladislav Tkáčik OFMCap, PhD.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Hviezdoslavovo námestie 18

814 37 Bratislava

Kláštor kapucínov

Holubyho 91, POBOX 13

902 01 Pezinok

Filozof a teológ, docent v odbore systematická filozofia.

"Všetko je tu cestou preskúšavajúceho a načúvajúceho odpovedania. Na ceste vždy číha nebezpečenstvo, že sa stane bludnou. Chôdza po takýchto cestách vyžaduje cvik. Zácvik je remeslo. Vydržte na ceste aj v skutočnej núdzi a vytrvalo sa učte, aj za cenu poblúdenia, remeslu myslenia" (Martin Heidegger: Nachwort. Ein Brief an einen jungen Studenten, 1950).

„Filozofovanie je na univerzitu viazané len existenciálne a fakticky... Čo je teda akademická filozofia? Človek ju môže demonštrovať len svojím životom.“ (Z listu Martina Heideggera Karlovi Löwithovi z 19. augusta 1921.)

 


Publikačná činnosť

Pedagogická činnosť

Veda a výskum

 

 

ltkacik.jpg
bottom of page