top of page

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Knižné publikácie

Ladislav Tkáčik, Moje nohy si postavil do šírej krajiny. Bratislava: Minor, 2024, ISBN 978-80-89888-39-9.

John Sallis, Premeny. O skutočnom zmysle umenia (prel. Ladislav Tkáčik). Bratislava: Minor, 2024, ISBN 978-80-89888-38-2.

Ladislav Tkáčik – Erika Juríková (preložili a vydali), Jan van Ruysbroeck, Sedem stupňov lásky. Bratislava: Minor, 2024, ISBN 978-80-89888-33-7.

Ladislav Tkáčik (ed.), Studia Capuccinorum Boziniensia IX. Bratislava: Minor, 2024, ISSN 2585-8025

Günter Figal, Zjavnosť vecí. Estetika ako fenomenológia (prel. Rastislav Nemec – Ladislav Tkáčik). Bratislava: Minor, 2023.

Michel Henry, Vidieť neviditeľné. O Kandinskom (prel. Ladislav Tkáčik). Bratislava: Minor, 2023.

Ladislav Tkáčik (ed.), Studia Capuccinorum Boziniensia VIII. Bratislava: Minor, 2023, ISSN 2585-8025.

Adriaan T. Peperzak, Myslenie. Od samoty k dialógu a kontemplácii (prel. Ladislav Tkáčik). Bratislava: Minor, 2022.

Augustine Thompson, František z Assisi. Nový kritický životopis (prel. Ladislav Tkáčik - Pavel Prihatný). Bratislava: Minor, 2022.

Ladislav Tkáčik (ed.), Studia Capuccinorum Boziniensia VII. Bratislava: Minor, 2022, ISSN 2585-8025

Ladislav Tkáčik – Erika Juríková (preložili a vydali), Benedikt z Canfieldu, Regula perfectionis 1, 2. Bratislava: Minor, 2021.
Ladislav Tkáčik – Július Rybák – Lea Rybáková (eds.), Mária Medvecká, Július Rybák, Pavol Strauss, Na sklonku dní. Vzájomná korešpondencia. Gelnica: G-Ateliér, 2021, 248 s., ISBN 978-80-89739-20-2.

Ladislav Tkáčik – Erika Juríková (preložili a vydali), Benedikt z Canfieldu, Regula perfectionis 3. Gelnica: G-Ateliér, 2020.

Ladislav Tkáčik, Vojtech Rudolf Rajner, kapucín. Bratislava: Minor, 2020, ISBN 978-80-89888-10-8

Ladislav Tkáčik, Necrologium Fratrum Minorum Capuccinorum Provinciae Slovacae 1674 – 2018. Bratislava: Minor, 2018.
Ladislav Tkáčik, Šebastián Peter Jaďuď. Príbeh jedného kapucínskeho života. Bratislava: Minor, 2018.
Giovanni Pozzi, Mlčanie (ed. Ladislav Tkáčik). Bratislava: Vydavateľstvo Minor, 2018.
Andrej Démuth – Ladislav Tkáčik, Heidegger, fundamentálna ontológia a psychológia. In: Heidegger a metafyzika v 20. storočí (Vladimír Leško – Katarína Mayerová a kol.). Košice: UPJŠ, 2018.

Ladislav Tkáčik, Kapucíni na Slovensku. 1674 – 1987 – 2017. Bratislava: Minor, 2017.
Ladislav Tkáčik, Priestor, miesto, kláštor. Trnava: FF TU, 2016.
Ladislav Tkáčik (ed.), Studia Capuccinorum Boziniensia II. Supplementum. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2016.
Ján Letz – Ladislav Tkáčik, Dve ohniská siločiar života. Trnava: FF TU, 2016.
Ladislav Tkáčik, Introduction to Philosophical Hermeneutics. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015.
Ladislav Tkáčik, The History of Medieval Philosophy. Selected Figures of Scholastic Tradition I. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015.
Ladislav Tkáčik, Príspevok Emmanuela Lévinasa k fenomenológii daru. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013.
Ladislav Tkáčik, K subjektivite u Emmanuela Lévinasa. Kapitoly. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013.
Ladislav Tkáčik, Dejiny stredovekej filozofie. Vybrané postavy scholastickej tradície I. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015.
Ladislav Tkáčik, Úvod do filozofickej hermeneutiky. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2015.
Slávka Démuthová – Ladislav Tkáčik, Kapitoly z tanatológie. Trnava: UCM, 2013.
Ladislav Tkáčik (ed.), Studia Capuccinorum Boziniensia IV. Bratislava: Minor, 2018.
Oktavian Schmucki, František z Assisi, muž modlitby (ed. Ladislav Tkáčik). Bratislava: Minor, 2018.
Romano Guardini, Listy o sebavzdelávaní (ed. Ladislav Tkáčik). Bratislava: Minor, 2018.
Ladislav Tkáčik (ed.), Studia Capuccinorum Boziniensia III. Bratislava: Minor, 2017.
Ladislav Tkáčik – Erika Juríková (eds.), Nunc adbibe puro pectore verba. Trnava: FF TU, 2017.
Ladislav Tkáčik (ed.), Studia Capuccinorum Boziniensia II. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2016.
Erika Juríková – Ladislav Tkáčik (eds.), Studia doctoralia Tyrnaviensia 2016. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2016.
Erika Juríková – Ladislav Tkáčik (eds.), Studia doctoralia Tyrnaviensia 2015. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2015.
Erika Juríková – Marián Zervan – Ladislav Tkáčik (eds.), Studia doctoralia Tyrnaviensia 2014. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014.
Ladislav Tkáčik (ed.), Studia Capuccinorum Boziniensia I. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014.
Ladislav Tkáčik (ed.), Studia Capuccinorum Boziniensia. Supplementum I. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014.
Erika Juríková – Ladislav Tkáčik a kol., Vivat, crescat, floreat Universitas Tyrnaviensis! Trnava: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013.
Erika Juríková – Ladislav Tkáčik (eds.), Studia doctoralia Tyrnaviensia 2013. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013.
Erika Juríková – Ladislav Tkáčik (eds.), Studia doctoralia Tyrnaviensia 2012. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2012.
Erika Juríková – Ladislav Tkáčik (eds.), Studia doctoralia Tyrnaviensia 2011. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2011.
Ján Letz – Ladislav Tkáčik (eds.), K vybraným otázkam slobody. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2011.
John Corriveau, Okružné listy 2000 – 2006 (ed. Ladislav Tkáčik). Bratislava: Minor, 2010.
[...]

bottom of page